Våra Villkor

1. Beställning och Priser

Alla priser anges i SEK och är exklusive moms.

Alla priser är fasta priser och det tillkommer inga extra avgifter.

Förskottsbetalning gäller på alla beställningar, er beställning påböjas först när er betalning kommit oss tillhanda.

2. Leverans

Vi erbjuder paketlösningar och det vi levererar till slutkunden är innehållet i paketen slutkunden har beställt.

Ifall slutkunden beställer något utöver paketen så är det muntlig eller skriftligt överrenskommelse som gäller mellan parterna.

När arbetet är klart levererar vi till slutkunden dennas beställning i form av elektroniska filer.

3. Ångerrätt

Vid påbörjat arbete utgår ingen ångerrätt, därmed är det viktigt att ni väljer rätt paket under beställningen.

Skulle ni vilja ändra något i er beställning måste ni höra av er till oss och meddela detta inom 24 timmar efter beställning.

4. Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för eventuella förluster som kan förekomma på grund av produkten som levererats till slutkund.

Vi ansvarar inte för föreseningar som kan förekomma till följd av omständigheter som är utanför vår kontroll (Force Majeur).
Det kan till exempel vara myndighetsbeslut, krig, jordbävning, eldsvåda, utebliven leverans frpn leverantör eller arbetskonflikt.

5. Ändringar av allmänna villkoren

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ända dessa villkor.
Ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

Om ni undrar över något är ni välkomna att kontakta oss.

Scroll to Top